Ekstraordinært menighedsrådsvalg til menighedsrådet for Højst sogn.

Der blev afholdt valg i Højst Menighed den 16. september 2020, og det var kun muligt at få valgt 2 personer til det nye menighedsråd. Hermed mangler der stadigvæk 3 kandidater, og derfor er der brug for DIN hjælp til at finde flere kandidater.

En konsekvens af ikke at have et fuldtalligt menighedsråd i Højst er, at indflydelsen på brugen af de midler, som bliver tildelt Øster Højst overlades til andre. Det kan ingen I Højst Sogn være interesserede i.

Blandt andet derfor er det afgørende vigtigt, at vi kan få valgt et fuldtalligt menighedsrådet, og ekstraordinær valg bliver afholdt den 6.10.2020 kl 19.00 i Øster Højst Forsamlingshus.

Så mød op nu! Det er vigtigt for Øster Højst by og sogn.

Spørg gerne alle du møder på din vej, og tag evt. kontakt til det nuværende menighedsråd, for at høre lidt mere om arbejdet.

Opgaver som menighedrådet varetager:

 • Ansvar for vedligeholdelse af kirker og kirkegårde
 • Med til at bestemme arrangementer og kirkelige handlinger
 • Ansættelse af kirkens personale
 • Ansvar for at kirkeskatten bliver brugt fornuftigt.

 

Menighedsrådsvalg i Højst Sogn

Onsdag den 16. september kl. 19.00 er der menighedsrådsvalg i Højst Forsamlingshus.

Vil du være med til ar bestemme, hvad din kirke kan og skal kunne tilbyde sin menighed, så er det nu, du skal slå til. For i år er der menighedsrådsvalg.

Din sognekirke ledes af et menighedsråd, der er en forsamling af frivillige, der alle brænder for kirkens liv og vækst. At være en del af af et menighedsråd er spændende. For det er menighedsrådet, der står for den lokale kirkes ledelse og er arbejdsgivere for kirkens ansatte undtagen præsten. Det er også menighedsrådet står for, at kirkens økonomi ledes ansvarligt, og menighedsrådet, – gerne sammen med andre frivillige – er med til at sætte visioner for kirken.

Der er masser af opgaver, der skal løses, men det er spændende, og man kommer til at stifte mange nye bekendtskaber.

Er du god til at kommunikere, så er menighedsrådet noget for dig. Så kan du være med til at gøre kirken mere vedkommende for ungdommen.

Har du gode sociale kompetencer? Så kan du bruge dem i menighedsrådet, når vi tager på sogneudflugter, konfirmandsture og meget andet. Menighedspleje er en vigtig del af menighedsrådets arbejde, såsom strikkeklub, syng sammen, læsekreds, tumlingesalmesang og herreværelset.

Vi har brug for nye i menighedsrådet, så mød op.

Alle er velkommen.

Højst Sogns Menighedsråd.

Højst kirke: Informations- og orienteringsmøde – og du er inviteret

Der holdes informationsmøde og orienteringsmøde onsdag den 10. juni kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
Folkekirken er for alle i vort samfund. Derfor er det også vigtigt at både kirkens brugere og menighedhedsrådsmedlemmer taler sammen om, hvad vi skal med kirken, men ikke mindst også hvad skal og bør kirken beskæftige sig med på alle niveauer.
Således vil der på møderne være orientering om menighedsrådenes nuværende og fremadrettede arbejde samt det kommende menighedsrådsvalg.
Alle er velkomne.
Der er gratis kaffe.
Vel mødt!
Menighedsrådet

Dagsorden til den 10.6.2020

 1. Velkomst (Peter Madsen)
 2. Valg af dirigent (enten en fra menighedsrådet, evt. en fra valgbestyrelsen)
 3. Orientering om menighedsrådsarbejde (Peter Madsen)
 4. Visioner, ønsker og ideer for det fremtidige virke (debat)
 5. Budget og regnskab (Ketty)
 6. Orientering om valg (Ilse/Peter)
 • Frist for optagelse på valgliste 1.9.
 • Der skal vælges 5 medlemmer
 • Valgforsamling evt. 15.9. eller 16.9.
 • Ved flere kandidater end 5 afholdes valg samme aften
 • Samme aften laves en prioriteret kandidatliste
 • Sidst i september offentliggøres senest resultat af valgforsamlingen og om muligheden for at udløse afstemningsvalg
 • Senest 28.11. afholdes konstituerende møde
 • Valgte indkalder
 • 29.11. starter funktionsperioden.
 • Nu allerede gøre sig tanker hvem der kunne være fremtidige kandidater.

BYFESTUDVALGETS FORDELINGSPULJE

Mangler du penge til et godt lokalt projekt?

Efter at regnskabet for sidste års byfest er blevet opgjort, kan vi med glæde fortælle at overskuddet landede på kr. 19.867,21

En del af resultatet er blevet fordelt mellem de deltagende foreninger. Resten er lagt i en pulje. Der vil være mulighed for at søge penge ved Byfestudvalgets Fordelingspulje.

Formålet med fordelingspuljen er at støtte lokale initiativer som kan være med til at styrke
Øster Højst på den ene eller anden måde.
Så hvis du eller din forening ligger inde med et godt projekt, som samtidig vil være til glæde for så mange som muligt i byen, kan i søge penge ved Fordelingspuljen.

Puljen indeholder i år kr. 7.946,88 og ansøgningsfristen er den 29. februar 2020. 

Ansøgninger kan sendes til Lis Jacobsen på lis.jacobsen@hotmail.com eller Christian Schulz på kedde1983@yahoo.dk

Held og Lykke
Byfestudvalget