Spring til indhold

Øster Højst

- mere end du tror

Fredningen Alslevs gamle teglværksgrave

Midt ude i det hele ligger et gammelt teglværk. Gemt bag træer og buske er det næsten umuligt at se, men på dette sted har folk arbejdet hårdt for at sikre teglsten til hele sognet….

TURE OG SEVÆRDIGHEDER
Der er ingen turmuligheder ved det gamle værk eller i nærheden. Det er dog muligt at fortsætte ad stien og gå over en bro ved Arnå.

VEJBESKRIVELSE
GPS X: 55º 1′ 12.87″, Y: 9º 2′ 42.76″Tag afkørsel 70 fra motorvej E45 og kør ad Løgumklostervej gennem Rødekro. Videre ad rute 429 (Hellevadvej/Løgumklostervej) helt til Alslev Kro, hvor der drejes til venstre ad rute 401 (Krusåvej) og igen til højre ad enten Arnåvej eller Sønderlykkevej. Der er adgang til fredningen fra begge veje via markvej over Arnå. På Sønderlykkevej kan man parkere i vejsiden, hvorfra markvejen fører til det tilgroede teglværk.Position for parkering: N 55º 1′ 10.02″ E 9º 2′ 29.66″.

FREDNINGEN OG DENS PLEJE
Det var fredningsplanudvalget, der i 1976 rejste sagen. Der er tale om en meget besynderlig fredning af et gammelt teglværk, der i dag er fuldstændigt tilgroet. Det er i virkeligheden historien om de gamle teglværksarbejdere, der er den mest spændende.

Den lokale historiske forening skriver i 1975 om dette sted: ”Det har ikke været muligt at få oplysninger om teglværkets etablering. En brand stoppede dog værket omkring 1900-tallet. Egnens gamle fattiggård er anlagt med mursten fra værket.

I et æltebassin gik en hest tøjret til en pæl, der stod midt i forhøjningen. Når leret var æltet op med vand fra brønden, ledtes det ind i opbevaringsgruberne. Her forsvandt det overflødige vand, og leret var nu klar til fremstilling af tegl.

Teglværket lå på dette sted indtil for godt 100 år siden. Virksomheden var ikke stor, og der var ikke særlig mange mennesker ansat. Der var især om vinteren stor aktivitet.

I vintermånederne var der altid tre gamle mænd i gang med at grave ler til sten og mergel til jordforbedring. De boede i hver sit hus tæt på teglværket og med hver sit særprægede husnavn: ”Christian Knudsen, Hungerborg”, ”Martin Beck, Petersborg” og ”Christian Bornholdt, Svendborg”.

I 1975 var det stadig muligt at se nogle få huse, som var blevet opført af sten fra værket. Fredningen giver lov til udsætning af får, der kan naturpleje arealet.

Status i 2008 er et fuldstændigt tilgroet område. Der er en lille vild, naturperle, med mange, små vandhuller og et rigt plante- og dyreliv, bl.a. er den fredede orkidé gøgeurt spottet i området, ligesom gøgefugle (i flertal) holder til i området.

Link til fredningskendelse Alslevs gamle teglværksgrave , 3,5 ha, 1977
https://www.fredninger.dk/fredning/alslevs-gamle-teglvaerksgrave/