Kom og vær med til arbejdsdag i ØHUIF

Så indkalder vores allesammens idrætsforening til arbejdsdag, så vi kan hjælpe hinanden med at holde vore faciliteter flotte.

Der skal bl.a. kridtes baner op og der skal gøres rent i kælder, klublokale, redskabsrum osv. – der er opgaver til alle, der møder op – så kom glad!

Det er på fredag, den 31. marts fra kl. 15.00 og vi mødes ved klublokalet på Øster Højst skole.

Vi ses til en hyggelig oprydnings/rengørings/vedligeholdelses/nyttemotions-eftermiddag på fredag 🙂

Gymnastikopvisning i Øster Højst

Fredag d. 10. marts kl. 18:00 er der fejende, flot gymnastikopvisning i multihallen i Øster Højst, og alle gymnaster glæder sig MEGET til at vise os, hvad de har lavet & lært i løbet af vinteren.

Gæstehold: Friske Damer!

Entré: 50 kr. inkl. kaffe og kage – gratis entré for børn under konfirmationsalderen.

Kom glad!

Referat fra Øster Højst vandværks generalforsamling

Andelsselskabet Øster Højst Vandværk.

Generalforsamling d 23.02 2017 på Øster Højst Kro

  1. Valg af dirigent : Peter T Petersen

Valg af protokolfører : K U Berdiin

 

  1. Beretning af formand Peder Johanning, som bød velkommen til 9 deltagere:

Der var i året 2016 blevet udpumpet 141000 m3 vand og blevet brugt 89518 kwh strøm.

Der blevet renoveret på ledningsnettet og skiftet nogle stophaner, både hos forbrugere og på ledningsnettet.

Der havde været en stor lækage ved Forsamlingshuset, hvor der var løbet  meget vand ud inden man havde fundet lækagen.

Der er stadig problemer med vandets farvetal. Formanden fortalte om en mulig kemisk løsning som Oksby/Ho Vandværk havde fået installeret. Bestyrelsen skulle se nærmere på denne løsning.

Der havde været 1 ny tilslutning i Søvang.

Bestyrelsen har besluttet at der skal etableres en forbindelse til Tønder Vandværk ved Adelvad/Solvig for at øge forsyningssikkerheden.

Bestyrelsen er i gang med en beredskabsplan for vandværket  i tilfælde af et ”farligt” uheld.

Formanden fortalte om en evtl. reducering af vandprisen ved stor vandforbrug og spurgte om kommentarer hertil.

 

Der blev fra forsamlingen spurgt ind til den påtænkte tilslutning til Tønder Vandværk.

Der blev spurgt ind til vandforbrug/betaling ved brand.

Der blev spurgt ind til evtl. vandprøvetagninger ved forskellige markvand for en evtl ny boring:

der var kun taget et par enkelte.

Man blev enig om at overlade prissætning ved stor forbrug til bestyrelsen.

Formandens beretning blev godkendt.

 

  1. Forelæggelse af regnskab:

Kasserer Jes Lauridsen fremlagde en ny form for regnskab og fortalte hvorfor ( lovkrav )

Nu skulle alt værdisættes, bl a også ledningsnettet.

Regnskabet fremviste en nettoomsætning på 409578 kr. Dette medførte en ”overdækning”

på 111529 kr.

 

På trods af megen undren over ny regnskabsmetode blev regnskabet godkendt.

 

  1. Fremlæggelse af budget for 2017:

Budget 2017 og Takstblad 2017 blev forelagt af kassereren og begge dele blev godkendt.

 

  1. Forslag : ingen

 

  1. Valg til bestyrelsen: efter tur afgik Allan Sørensen og Kurt Carstensen

Foreslået blev: Allan S, Kurt C, Justus Erichsen  og Niels Brylle

Valgt blev : Allan S og Kurt C

  1. Valg af bestyrelsessuppleant: efter tur afgik Niels B

Foreslået blev Justus E og Niels B

Valgt blev Niels B

 

  1. Valg af revisor

Per Jacobsen blev genvalgt

 

  1. Valg af revisorsuppleant

Søren Rasmussen blev genvalgt

 

  1. Eventuelt

Der blev spurgt til ny vandtilslutning ved SB Biler og til boring ved Travstedvej

Formanden afsluttede med en tak til alle, hvorefter man gik over til et let traktement.

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Thorsten Bjerg Christesen, ny præst i Højst & Hostrup

VELKOMMEN TIL!

Så kommer der liv i præstegården i Hostrup igen, og Højst og Hostrup Kirker har fået sin egen sognepræst igen efter en periode, hvor nabosognene har været så venlige at udlåne deres sognepræster til os.

Vi glæder os meget til at samarbejdet.

Læs Thorsten Bjerg Christesens præsentation af sig selv på www.hostrup-hoejst.dk – følg dette link: http://hostrup-hoejst.dk/index.php/det-sker-i-kirkerne/nyheder/23-thorsten-bjerg-christesen-praesenterer-sig-selv

KFUM Spejderne i Øster Højst afholder generalforsamling

Kære Spejdere og forældre samt alle Øster Højstere,

Tirsdag d. 28/2-17kl. 19.00 afholder vi generalforsamling i Spejderhytten på Plantagevej i Øster Højst. Vi har så spændende ting på programmet så som valg af kasserer samt et par suppleanter.

Vores kasserer gennem flere år har valgt at takke af, men bistår gerne sin afløser med hjælp til oplæring.

Såfremt vi ikke kan finde en afløser for kassereren, bliver spejderne nødt til at lukke foreningen ned for denne gang. Det vil efter vores mening være rigtig ærgerligt, da mange af de ting I og jeres børn har støttet meget gennem tiden så vil forsvinde.

Af ting der så ikke vil kunne gøres mere vil bl.a. Påskeægshyggen – Byfest (vores indslag kun, selvfølgelig), Sankt Hans, vores bod på Klostermærken, samt de søde juledekorationer vi altid deler ud til de ældre i sognet her… (uddeling af Hyggejul som så formentlig overtages af andre) og Forsamligshuset vil miste en samarbejdspartner til afholdelse af fastelavnsfest også….

Såfremt i mener det stadig er nødvendigt/eller ønskeligt at der stadig er mulighed for at børnene kan gå til spejder, så kom og hjælp os.

Vi ser selvfølgelig også gerne at jeres børn kommer med som spejder og lærer, hvad det vil sige.

Slutteligt vil vi gerne takke de 52 søde, dejlige, glade, flot udklædte unger og deres forældre og Forsamlingshuset for et fantastisk arrangement søndag til Fastelavn. Det er dejligt at se hvor mange der kommer til arrangementerne der stables på benene.

Hjælp os – så vi kan fortsætte vores aktiviteter i hele byen.
V.H Gitte Nielsen


Fastelavnsfest i Øster Højst

På søndag d. 26. februar 2017 kl. 14.00 er der FASTELAVNSFEST for alle børn.

Der er præmie til bedst udklædte og selvfølgelig til kattekonge og kattedronning i hver aldersgruppe. Der er tre aldersklasser så der skulle gerne være mulighed for både store og små.

Vi glæder os til at se jer alle i flotte og fantasifulde kostumer, og til et par hyggelige timer med jer.

Der kan som sædvanlig købes kaffe, kage og sodavand.
Venlig hilsen FORSAMLINGSHUSET OG SPEJDERNE