Sigurd Barrett fortæller om Luther i Hostrup Kirke

”Alt om Luther på 60 minutter” er titlen, når Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper i Hostrup Kirke fredag den 5. maj kl. 16.30 som led i en helt ny koncertrække for hele familien fortæller om Luther.

Sigurd fejrer 500-året for reformationen med en ny bog, som udkommer i 2017, og som fortæller Luthers historie i børnehøjde. Hvem var Luther?  Hvem var Hans Tausen? Og hvad betyder reformationen for os i dag?

I forlængelse af den kommende bog, som også omfatter nye sange om Luther, drager Sigurd og hans orkester rundt i landets kirker og fejrer reformationsjubilæet med fortælling, sang, musik og teater.

Billetter á DKK 100 kan købes hos:

Heidi Jensen, Kærvej 51, Jejsing. (M: 28298009) og
Uwe & Hanne Carstensen, Grænsevej 8, Sæd (Mobil: 53299640)

Alternativt kan bestilles hos Bent Christensen på email: bc1@bbsyd.dk

På vegne af foredragsudvalget for Jejsing Borgerforening og Sæd-Ubjerg Lokalråd.

Påskevandring fra Højst gennem Draved Skov til Løgumkloster

Har du lyst til at prøve kræfter med en lokal pilgrimsvandring, før du kaster dig ud i den helt store tur på Caminoen i Spanien?

Så mød op mandag, den 17. april kl. 10.30 ved Højst Kirke, hvorfra vi tager på en fælles påskevandring til Løgumkloster Kirke via Draved Skov.

Husk gode vandrersko/-støvler og tøj efter vejret, noget spiselig og drikkeligt til energidepoterne undervejs, det gode humør og de gode ben.

Arrangementet ledes af Erling Bjerrum-Petersen fra Abild, der selv har vandret på nogle af de kendte ruter og hvert år arrangerer kortere & længere pilgrimsvandringer i Danmark.

Vel mødt til en hyggelig dag 🙂

Påskehyg med spejderne i Øster Højst

Som sædvanligt har Øster Højst spejderne påskehygge ved spejderhytten, og det er på søndag d. 16/4-2017 fra kl. 14.00 – 16.00.

Der kan købes kaffe/ te – kage – saft, og overskud fra salget går ubeskåret til hjælp til den store landslejr, som vi skal deltage på i juli måned.

Der bliver lidt aktivitet for de mindste, og som altid er der forskellige ting at prøve for alle børn nemlig: Snobrød, popcorn og mini-pandekager. Der er påskeæg til de fremmødte børn.

Tag børn, børnebørn, oldebørn, feriebørn og naboens børn med og lad os få en fantastisk dag med gode snakke, og dejligt samvær. Vi glæder os i hvert fald til at se jer på søndag.

Kunstrunde 2017 i Øster Højst

Vase Guld- & Sølvsmedie og Kunstguldsmeden åbner igen i år dørene for besøgende fra hele landet i Kunstrunden Sydvestjylland.

Det er fredag til søndag, 14. – 16. april 2017, hver dag fra kl. 11.00 – 17.00.

Vil du se mere om de dygtige guldsmede før dit besøg, kan du se udsendelsen Naboer på TVSYD fra 19. januar 2016: http://www.tvsyd.dk/naboer/naboer-oster-hojst#player

Se mere på www.kunstrunde.dk og kom forbi Øster Højst

Kom og vær med til arbejdsdag i ØHUIF

Så indkalder vores allesammens idrætsforening til arbejdsdag, så vi kan hjælpe hinanden med at holde vore faciliteter flotte.

Der skal bl.a. kridtes baner op og der skal gøres rent i kælder, klublokale, redskabsrum osv. – der er opgaver til alle, der møder op – så kom glad!

Det er på fredag, den 31. marts fra kl. 15.00 og vi mødes ved klublokalet på Øster Højst skole.

Vi ses til en hyggelig oprydnings/rengørings/vedligeholdelses/nyttemotions-eftermiddag på fredag 🙂

Gymnastikopvisning i Øster Højst

Fredag d. 10. marts kl. 18:00 er der fejende, flot gymnastikopvisning i multihallen i Øster Højst, og alle gymnaster glæder sig MEGET til at vise os, hvad de har lavet & lært i løbet af vinteren.

Gæstehold: Friske Damer!

Entré: 50 kr. inkl. kaffe og kage – gratis entré for børn under konfirmationsalderen.

Kom glad!

Referat fra Øster Højst vandværks generalforsamling

Andelsselskabet Øster Højst Vandværk.

Generalforsamling d 23.02 2017 på Øster Højst Kro

  1. Valg af dirigent : Peter T Petersen

Valg af protokolfører : K U Berdiin

 

  1. Beretning af formand Peder Johanning, som bød velkommen til 9 deltagere:

Der var i året 2016 blevet udpumpet 141000 m3 vand og blevet brugt 89518 kwh strøm.

Der blevet renoveret på ledningsnettet og skiftet nogle stophaner, både hos forbrugere og på ledningsnettet.

Der havde været en stor lækage ved Forsamlingshuset, hvor der var løbet  meget vand ud inden man havde fundet lækagen.

Der er stadig problemer med vandets farvetal. Formanden fortalte om en mulig kemisk løsning som Oksby/Ho Vandværk havde fået installeret. Bestyrelsen skulle se nærmere på denne løsning.

Der havde været 1 ny tilslutning i Søvang.

Bestyrelsen har besluttet at der skal etableres en forbindelse til Tønder Vandværk ved Adelvad/Solvig for at øge forsyningssikkerheden.

Bestyrelsen er i gang med en beredskabsplan for vandværket  i tilfælde af et ”farligt” uheld.

Formanden fortalte om en evtl. reducering af vandprisen ved stor vandforbrug og spurgte om kommentarer hertil.

 

Der blev fra forsamlingen spurgt ind til den påtænkte tilslutning til Tønder Vandværk.

Der blev spurgt ind til vandforbrug/betaling ved brand.

Der blev spurgt ind til evtl. vandprøvetagninger ved forskellige markvand for en evtl ny boring:

der var kun taget et par enkelte.

Man blev enig om at overlade prissætning ved stor forbrug til bestyrelsen.

Formandens beretning blev godkendt.

 

  1. Forelæggelse af regnskab:

Kasserer Jes Lauridsen fremlagde en ny form for regnskab og fortalte hvorfor ( lovkrav )

Nu skulle alt værdisættes, bl a også ledningsnettet.

Regnskabet fremviste en nettoomsætning på 409578 kr. Dette medførte en ”overdækning”

på 111529 kr.

 

På trods af megen undren over ny regnskabsmetode blev regnskabet godkendt.

 

  1. Fremlæggelse af budget for 2017:

Budget 2017 og Takstblad 2017 blev forelagt af kassereren og begge dele blev godkendt.

 

  1. Forslag : ingen

 

  1. Valg til bestyrelsen: efter tur afgik Allan Sørensen og Kurt Carstensen

Foreslået blev: Allan S, Kurt C, Justus Erichsen  og Niels Brylle

Valgt blev : Allan S og Kurt C

  1. Valg af bestyrelsessuppleant: efter tur afgik Niels B

Foreslået blev Justus E og Niels B

Valgt blev Niels B

 

  1. Valg af revisor

Per Jacobsen blev genvalgt

 

  1. Valg af revisorsuppleant

Søren Rasmussen blev genvalgt

 

  1. Eventuelt

Der blev spurgt til ny vandtilslutning ved SB Biler og til boring ved Travstedvej

Formanden afsluttede med en tak til alle, hvorefter man gik over til et let traktement.

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Thorsten Bjerg Christesen, ny præst i Højst & Hostrup

VELKOMMEN TIL!

Så kommer der liv i præstegården i Hostrup igen, og Højst og Hostrup Kirker har fået sin egen sognepræst igen efter en periode, hvor nabosognene har været så venlige at udlåne deres sognepræster til os.

Vi glæder os meget til at samarbejdet.

Læs Thorsten Bjerg Christesens præsentation af sig selv på www.hostrup-hoejst.dk – følg dette link: http://hostrup-hoejst.dk/index.php/det-sker-i-kirkerne/nyheder/23-thorsten-bjerg-christesen-praesenterer-sig-selv