Referat fra Øster Højst vandværks generalforsamling

Andelsselskabet Øster Højst Vandværk.

Generalforsamling d 23.02 2017 på Øster Højst Kro

  1. Valg af dirigent : Peter T Petersen

Valg af protokolfører : K U Berdiin

 

  1. Beretning af formand Peder Johanning, som bød velkommen til 9 deltagere:

Der var i året 2016 blevet udpumpet 141000 m3 vand og blevet brugt 89518 kwh strøm.

Der blevet renoveret på ledningsnettet og skiftet nogle stophaner, både hos forbrugere og på ledningsnettet.

Der havde været en stor lækage ved Forsamlingshuset, hvor der var løbet  meget vand ud inden man havde fundet lækagen.

Der er stadig problemer med vandets farvetal. Formanden fortalte om en mulig kemisk løsning som Oksby/Ho Vandværk havde fået installeret. Bestyrelsen skulle se nærmere på denne løsning.

Der havde været 1 ny tilslutning i Søvang.

Bestyrelsen har besluttet at der skal etableres en forbindelse til Tønder Vandværk ved Adelvad/Solvig for at øge forsyningssikkerheden.

Bestyrelsen er i gang med en beredskabsplan for vandværket  i tilfælde af et ”farligt” uheld.

Formanden fortalte om en evtl. reducering af vandprisen ved stor vandforbrug og spurgte om kommentarer hertil.

 

Der blev fra forsamlingen spurgt ind til den påtænkte tilslutning til Tønder Vandværk.

Der blev spurgt ind til vandforbrug/betaling ved brand.

Der blev spurgt ind til evtl. vandprøvetagninger ved forskellige markvand for en evtl ny boring:

der var kun taget et par enkelte.

Man blev enig om at overlade prissætning ved stor forbrug til bestyrelsen.

Formandens beretning blev godkendt.

 

  1. Forelæggelse af regnskab:

Kasserer Jes Lauridsen fremlagde en ny form for regnskab og fortalte hvorfor ( lovkrav )

Nu skulle alt værdisættes, bl a også ledningsnettet.

Regnskabet fremviste en nettoomsætning på 409578 kr. Dette medførte en ”overdækning”

på 111529 kr.

 

På trods af megen undren over ny regnskabsmetode blev regnskabet godkendt.

 

  1. Fremlæggelse af budget for 2017:

Budget 2017 og Takstblad 2017 blev forelagt af kassereren og begge dele blev godkendt.

 

  1. Forslag : ingen

 

  1. Valg til bestyrelsen: efter tur afgik Allan Sørensen og Kurt Carstensen

Foreslået blev: Allan S, Kurt C, Justus Erichsen  og Niels Brylle

Valgt blev : Allan S og Kurt C

  1. Valg af bestyrelsessuppleant: efter tur afgik Niels B

Foreslået blev Justus E og Niels B

Valgt blev Niels B

 

  1. Valg af revisor

Per Jacobsen blev genvalgt

 

  1. Valg af revisorsuppleant

Søren Rasmussen blev genvalgt

 

  1. Eventuelt

Der blev spurgt til ny vandtilslutning ved SB Biler og til boring ved Travstedvej

Formanden afsluttede med en tak til alle, hvorefter man gik over til et let traktement.

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *