Højst kirke restaureres

Reparation af kirketårnet i Højst

Så står vores kirketårn igen smukt og nykalket efter udskiftning af en del sten. Årsagen til udskiftningen er, at der på et tidspunkt er blevet brugt sten med en forkert brænding, ligesom der er brugt en cementholdig mørtelblanding, som holder på fugten.

Vi håber nu på, at der er ro på tårnet mange år frem.

Status på den indvendige restaurering af kirken i Højst

Der er i lang tid blevet talt meget om den indvendige kalkning af kirken, så her kommer en status på projektet.

Årsagen til, at vi ikke bare kalker er, at kirken revner i kalken. Dette skyldes bevægelse i ydermur og tagværk. De trækbånd, der holder sammen på konstruktionerne, er slidte og skal derfor strammes op/udskiftes, før der bliver kalket, ellers kommer revnerne i kalken med det samme igen. Menighedsrådet og vores arkitekt havde i december 2017 et møde i Højst Kirke med provsten og provstiudvalget med henblik på at udveksle tanker, og for provstiets vedkommende at se, hvad det var, vi talte om. Et godt møde, som opfordrede menighedsrådet til at tilmelde sig til Stiftets konsulentrunde forår 2018. Der fik vi dog afslag. Arkitekten har foreslået, at vi søger om lov til at påbegynde stabiliseringsprojektet. Det har vi fået lov til af provstiudvalget.

Arkitekten og hans ingeniør er begyndt på udarbejdelse af projektet, som skal godkendes af Stiftet før det påbegyndes.

Menighedsrådet har tilmeldt sig efterårets konsulentrunde i 2018, hvor vi håber på at blive tilgodeset. Konsulentrunde betyder at Stiftet stiller med fagfolk, som har ekspertise i netop, hvad vores projekt giver anledning til at få belyst.

Vi kan hurtigt blive enige om, at det er en langsommelig proces, hvor mange skal høres og give deres mening. Kirken er en gammel bygning, som har stået i mange år og som gerne skal stå mange år endnu, så sådanne vedligehold tager lang tid.

Menighedsrådet

Ovenstående artikel er fra kirkebladet 3, 2018

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *