Spring til indhold

Øster Højst

- mere end du tror

Fællesspisning m/efterfølgende generalforsamling

I Øster Højst Forsamlingshus

Torsdag d. 29. januar 2015 kl. 18.00

Menuen kender vi endnu ikke, men vi garanterer at der vil være noget for alle!

For at prøve noget nyt har vi nemlig valgt at denne aften skal være et sammenskudsgilde. Det vil sige at man hver især medbringer en ret, nok til at mætte sig selv og sin familie. Alle de medbragte retter vil blive placeret på et stort tagselvbord, hvorefter man kan tage lige hvad man lyster.

Der vil derfor heller ikke være tilmelding til denne aften.

Øl og vand kan købes.

Efter fællesspisningen vil der være en lille pause
(hvor de der ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen kan ”gå hjem med børnene”, og de der ikke ønsker at deltage i fællesspisningen kan indfinde sig)

Efter pausen (ca. kl.19.15) begynder generalforsamlingen.

Der vil blive serveret øl og vand, samt kaffe og kage under mødet. Der vil blive fortalt om borgerforeningens mange aktiviteter i 2014, samt noget om de ting vi har på tegnebrættet til 2015.

Som noget nyt vil der, ud over at der vil være valg til bestyrelsen, være valg til fællesspisningsudvalget.
Udvalget kommer i fremtiden til at bestå af 7 personer, som hver især vil være på valg hvert 2. år, hhv. 3 og 4 personer hvert år.

Sidst men ikke mindst vil dette også være aftenen hvor du kan komme med ris og ros, samt dine idéer til hvad borgerforeningens bestyrelse skal arbejde for i fremtiden.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest onsdag d.21. januar 2015.

For mere info, tjek den husstandsomdelte flyer (inden for bygrænsen) eller se bagsiden af flyeren her:
https://oester-hoejst.infoland.dk/foreninger/borgerforeningen/arets-gang-i-borgerforeningen/

Vel mødt til en hyggelig aften.

LOGO

 

 

Del på facebook
Del på Facebook