Forfatterarkiv: Niels Vase

Referat fra Øster Højst vandværks generalforsamling

Andelsselskabet Øster Højst Vandværk.

Generalforsamling d 23.02 2017 på Øster Højst Kro

  1. Valg af dirigent : Peter T Petersen

Valg af protokolfører : K U Berdiin

 

  1. Beretning af formand Peder Johanning, som bød velkommen til 9 deltagere:

Der var i året 2016 blevet udpumpet 141000 m3 vand og blevet brugt 89518 kwh strøm.

Der blevet renoveret på ledningsnettet og skiftet nogle stophaner, både hos forbrugere og på ledningsnettet.

Der havde været en stor lækage ved Forsamlingshuset, hvor der var løbet  meget vand ud inden man havde fundet lækagen.

Der er stadig problemer med vandets farvetal. Formanden fortalte om en mulig kemisk løsning som Oksby/Ho Vandværk havde fået installeret. Bestyrelsen skulle se nærmere på denne løsning.

Der havde været 1 ny tilslutning i Søvang.

Bestyrelsen har besluttet at der skal etableres en forbindelse til Tønder Vandværk ved Adelvad/Solvig for at øge forsyningssikkerheden.

Bestyrelsen er i gang med en beredskabsplan for vandværket  i tilfælde af et ”farligt” uheld.

Formanden fortalte om en evtl. reducering af vandprisen ved stor vandforbrug og spurgte om kommentarer hertil.

 

Der blev fra forsamlingen spurgt ind til den påtænkte tilslutning til Tønder Vandværk.

Der blev spurgt ind til vandforbrug/betaling ved brand.

Der blev spurgt ind til evtl. vandprøvetagninger ved forskellige markvand for en evtl ny boring:

der var kun taget et par enkelte.

Man blev enig om at overlade prissætning ved stor forbrug til bestyrelsen.

Formandens beretning blev godkendt.

 

  1. Forelæggelse af regnskab:

Kasserer Jes Lauridsen fremlagde en ny form for regnskab og fortalte hvorfor ( lovkrav )

Nu skulle alt værdisættes, bl a også ledningsnettet.

Regnskabet fremviste en nettoomsætning på 409578 kr. Dette medførte en ”overdækning”

på 111529 kr.

 

På trods af megen undren over ny regnskabsmetode blev regnskabet godkendt.

 

  1. Fremlæggelse af budget for 2017:

Budget 2017 og Takstblad 2017 blev forelagt af kassereren og begge dele blev godkendt.

 

  1. Forslag : ingen

 

  1. Valg til bestyrelsen: efter tur afgik Allan Sørensen og Kurt Carstensen

Foreslået blev: Allan S, Kurt C, Justus Erichsen  og Niels Brylle

Valgt blev : Allan S og Kurt C

  1. Valg af bestyrelsessuppleant: efter tur afgik Niels B

Foreslået blev Justus E og Niels B

Valgt blev Niels B

 

  1. Valg af revisor

Per Jacobsen blev genvalgt

 

  1. Valg af revisorsuppleant

Søren Rasmussen blev genvalgt

 

  1. Eventuelt

Der blev spurgt til ny vandtilslutning ved SB Biler og til boring ved Travstedvej

Formanden afsluttede med en tak til alle, hvorefter man gik over til et let traktement.

 

 

 

 

 

 

Fællesspisning

Fællesspisning

I Øster Højst Forsamlingshus

Torsdag d. 20. november 2014 kl. 18.00

Pris: 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn til og med 7. klasse. For borgerforeningens medlemmer er prisen inkl. 1 øl, eller vand.

Tilmelding: Kuvert med navn, antal personer og aftalte penge, afleveres i

postkassen hos Karina og Palle på Skolegade 3 i Øster Højst senest

d. 17. november kl. 18.00.

Vel mødt til en hyggelig aften.

                                              Højst Sogns Borgerforening    

www.øster-højst.infoland.dk

***Efter middagen vil der være en lille opdatering på købmandsprojektet samt mulighed for at stille spørgsmål***

Program for Delitant Forestillingerne

Eftermiddagsforestilling Kl.: 14.00

Entre: 20 kr.

Entre incl. kaffe og kage: 40.00 kr.

Sodavand og slik til børn kan købes.

 

 AFTENFORESTILLING:

Kl.: 19.00

Entre: 50 kr.

 Der kan købes billetter til franskbrød m/ ost eller pålæg samt lagkage ved indgang

Til kr.: 20. kr.

 Efter forestillingen spilles der op til dans

 Velkommen til en fornøjelig aften.

Venlig Hilsen Forsamlingshuset

 

DILETTANT PÅ ØSTER HØJST FORSAMLINGSHUS

DILETTANT PÅ ØSTER HØJST FORSAMLINGSHUS
LØRDAG D. 25. OKTOBER 2014

Medvirkende: Pia Sørensen– Susanne Wittenkamp Andersen –
Katja Jørgensen – Mette Jensen –  Preben Schou – Dan Larsen –
Dennis Leonhardt og Pia Johanning
Instruktør: Rosmarie Bønneland
Sufflør: Britta Brylle

 

Vanvid i Waders

Når ”Havtasken” Yvonne sender sin mand ud på fiskeri i 14-dages perioder, ved hun ikke, at han i stedet indlogerer sig på et pensionat i nabobyen. ”Knud Kuller” er nemlig kommet i stiv kuling pga nedgang i fiskeriet, og han tør ikke fortælle den dominerende og grådige Yvonne, at han har skilt sig af med sin kutter for flere måneder siden. I stedet erhverver han sig nu som ”Lingeri-Leif – alt i og til dåser” der tager ud til homeparties og sælger både plasticbøtter og pikant damelingeri. Yvonne har nu også sit at se til, for når manden er ude af døre, bliver billederne af Knud skiftet ud med billeder af mand nr. to, den vamle og klamme Günther Wammelwitz. Günther som, når han ikke bor sammen med Yvonne, er mand for Inger-Margreth, hvis mand tilfældigvis hedder Tage og ”sejler” med Knud, men nu har slået sig ned som Don Juan og filmer med stor succes hos Yvonne. Forvirret?? Det er den nysgerrige nabokone Thit også. Hun kan ikke længere bliver ved med at holde styr på hemmelighederne på trods af bestikkelse i rigelig mængder fyldte chokolader og kaffe. Det gør det naturligvis ikke bedre, da Yvonnes veninde vil præsentere hende for en mulig elsker: ” Den bedårende Lingeri-Leif”. Jo, det går galt, men det bliver det ikke mindre morsomt af i den van(d)vittige farce.

Old Timer

P6216890P6216883P6216900En dejlig dag

 

Igen lykkedes det at få det unikke frem. Et super arrangement.

Der blev hygget i alle kroge, og gode snakke kom i gang, 

 

 

 

 

 

 

 

Skt. Hans aften

Skt. Hans aften

På den Gamle Sportsplads

Øster Højst

 Kl. 19,00 Bålhygge for børn.

Bag snobrød. Vi laver brændemærker. Eller lav selv dit helt eget.

 Kl. 20,00 Rundbold.

Kom frisk. Vi laver holdene på pladsen.

 Kl. 21,00 Bålet tændes.

Båltale v. Peter Iversen.

Der kan købes grillpølser, øl og vand på pladsen.

 Velmødt: Forsamlingshuset og KFUM Spejderne

Fællesspisning i Øster Højst

Fællesspisning i Øster Højst Forsamlingshus

Onsdag d, 12 marts 2014 kl. 18,00

Pris: 60,- for voksne og 30 kr. for børn til og med 7. klasse. for borgerforenings medlemmer er prisen inkl. en øl eller vand.

Tilmelding: Kuvert med navn og antal personer og aftalte penge, afleveres i postkassen hos Karina og palle på Skolegade 3 i Øster Højst, senest d. 10 marts.

Vel mødt til en hyggelig forårsaften.

Højst sogns Borgerforening.

Fremtidige datoer for fællesspisning: Onsdag d. 4. juni 2014 og Torsdag d. 20. november 2014

 

 

Borgerforeningens generalforsamling

Borgerforening for Højst sogn 

Inviterer til ordinær generalforsamling, torsdag d. 30 Januar 2014

kl. 19.00, på Øster Højst kro.

Vi vil denne aften komme ind på hvad borgerforeningen arbejder med i øjeblikket, men også lidt om hvad der er på tapetet til det nye år.

Borgerforeningens bestyrelse består pt. af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, som i samarbejde med de andre bestyrelser i byen, forsøger at gøre Øster Højst, og Højst sogn, til et mere attraktivt sted at bo.

I øjeblikket består bestyrelsen af:

Formand: Christian Schulz, Øster Højst

Næstformand: Niels Vase, Øster Højst

Kassere: Båhne Jansen, Adelvad

Som man kan se, så er vi øjeblikket kun 3 i bestyrelsen, og det skal da ikke være nogen hemmelighed at vi gerne så en mand eller to mere. Så hvis du kunne tænke dig at være med til at bestemme nogle af de ting der sker i byen, men også sætte dit eget præg på byens fremtid, så mød op denne aften.

På valg er Christian og Niels, og de modtager  begge genvalg. Men hvis du bare har lyst til at høre hvad bestyrelsen bruger deres tid på, og ikke just ønsker at blive ”tvangsvalgt” ind i bestyrelsen, så kan du altså roligt møde op.

 Vi glæder os til at se dig!