Forfatterarkiv: Bente Jensen Ovesen

Menighedsrådsvalg i Højst Sogn

Onsdag den 16. september kl. 19.00 er der menighedsrådsvalg i Højst Forsamlingshus.

Vil du være med til ar bestemme, hvad din kirke kan og skal kunne tilbyde sin menighed, så er det nu, du skal slå til. For i år er der menighedsrådsvalg.

Din sognekirke ledes af et menighedsråd, der er en forsamling af frivillige, der alle brænder for kirkens liv og vækst. At være en del af af et menighedsråd er spændende. For det er menighedsrådet, der står for den lokale kirkes ledelse og er arbejdsgivere for kirkens ansatte undtagen præsten. Det er også menighedsrådet står for, at kirkens økonomi ledes ansvarligt, og menighedsrådet, – gerne sammen med andre frivillige – er med til at sætte visioner for kirken.

Der er masser af opgaver, der skal løses, men det er spændende, og man kommer til at stifte mange nye bekendtskaber.

Er du god til at kommunikere, så er menighedsrådet noget for dig. Så kan du være med til at gøre kirken mere vedkommende for ungdommen.

Har du gode sociale kompetencer? Så kan du bruge dem i menighedsrådet, når vi tager på sogneudflugter, konfirmandsture og meget andet. Menighedspleje er en vigtig del af menighedsrådets arbejde, såsom strikkeklub, syng sammen, læsekreds, tumlingesalmesang og herreværelset.

Vi har brug for nye i menighedsrådet, så mød op.

Alle er velkommen.

Højst Sogns Menighedsråd.

Højst kirke: Informations- og orienteringsmøde – og du er inviteret

Der holdes informationsmøde og orienteringsmøde onsdag den 10. juni kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
Folkekirken er for alle i vort samfund. Derfor er det også vigtigt at både kirkens brugere og menighedhedsrådsmedlemmer taler sammen om, hvad vi skal med kirken, men ikke mindst også hvad skal og bør kirken beskæftige sig med på alle niveauer.
Således vil der på møderne være orientering om menighedsrådenes nuværende og fremadrettede arbejde samt det kommende menighedsrådsvalg.
Alle er velkomne.
Der er gratis kaffe.
Vel mødt!
Menighedsrådet

Dagsorden til den 10.6.2020

 1. Velkomst (Peter Madsen)
 2. Valg af dirigent (enten en fra menighedsrådet, evt. en fra valgbestyrelsen)
 3. Orientering om menighedsrådsarbejde (Peter Madsen)
 4. Visioner, ønsker og ideer for det fremtidige virke (debat)
 5. Budget og regnskab (Ketty)
 6. Orientering om valg (Ilse/Peter)
 • Frist for optagelse på valgliste 1.9.
 • Der skal vælges 5 medlemmer
 • Valgforsamling evt. 15.9. eller 16.9.
 • Ved flere kandidater end 5 afholdes valg samme aften
 • Samme aften laves en prioriteret kandidatliste
 • Sidst i september offentliggøres senest resultat af valgforsamlingen og om muligheden for at udløse afstemningsvalg
 • Senest 28.11. afholdes konstituerende møde
 • Valgte indkalder
 • 29.11. starter funktionsperioden.
 • Nu allerede gøre sig tanker hvem der kunne være fremtidige kandidater.

Generalforsamling Borgerforeningen for Højst Sogn

Torsdag, den 30. januar 2020 kl. 19.00 afholder Borgerforeningen for Højst Sogn generalforsamling på Øster Højst kro, og du er inviteret med.

Borgerforeningens bestyrelse består 5 bestyrelsesmedlemmer, som, i samarbejde med de andre foreninger i byen, forsøger at gøre Højst Sogn og Øster Højst til et mere attraktivt sted at bo.

I øjeblikket består bestyrelsen af:

• Formand: Christian Schulz (på valg)
• Næstformand: Bente Jensen Ovesen (på valg)
• Kasserer: Niels Vase (på valg)
• Sekretær: Elisabeth Burgwald Hansen
• Menigt medlem: Ellen N. Erichsen
• Suppleanter: Bent Jensen og Karina L. Schæfer (begge på valg)
• Revisorer: Ketty Jacobsen (på valg) og Ellen Trip

Måske har du selv lyst til at stille op til valget som bestyrelsesmedlem? Mød op og kom med konstruktiv ris & ros og dine idéer til hvad borgerforeningens bestyrelse skal arbejde for i fremtiden. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest torsdag d. 23. januar 2020.

Årets gang i Højst Sogns Borgerforening
Året 2019 har været et godt – og knap så travlt – år. Vi har selvfølgelig stået for de sædvanlige ting som opsætning af flagallé, juletræ, julelys, tænding af juletræ, juletræsfest og vedligehold af arealer og byens hjemmeside.

I marts afholdte vi opfølgning på ”Højst aktiv i dag, hvad med i morgen?”. Hvor langt de forskellige grupper er, og hvad der skal ske fremadrettet kan I høre mere om på generalforsamlingen.

Hvad sker der i Højst Sogn i 2020, 100-året for Genforeningen? Mange spændende ting! Kom og hør mere på generalforsamlingen.

HVAD FÅR JEG EGENTLIG FOR PENGENE?

• Hjertestarter
• Landsbyens juletræ, julebelysning, juletræsfest med godteposer, kakao, gløgg og æbleskiver
• Påskeæg til børnene ved spejdernes hyggedag
• Vedligehold af Mindelund og grønne områder
• Flagallé, frugt til Højst aktiv uge, velkomstgave til nye tilflyttere
• Hjemmeside
• Udvikling af sognet og tæt kontakt til Tønder Kommune

Hvis du fortsat gerne have dette, så skal du købe medlemskab. Uden penge, ingen aktiviteter.

Prisen er DKK 150,00 for en husstand og DKK 75,00 for enlige. Betaling:

• via MobilePay til mobilnr. 59779
• via Borgerforeningens konto på reg.nr. 9824 kontonr. 8210047728
• kontant i postkasse ved Christian Schulz, Bredgade 10 eller Niels Vase, Lykkevej 8
• i forbindelse med generalforsamlingen

Når du tegner medlemskab af Borgerforeningen for Højst Sogn, er du med til at få alt dette til at ske – mere skal der ikke til. Er det ikke fantastisk? Husk! Kun de, der har købt medlemskab, har stemmeret til generalforsamlingen.

Sigurd Barrett i Øster Højst

Foto: Allan Niss, FotoNiss.dk

Lørdag, den 25. januar 2020 kl. 14.00 skydes 100-året for Genforeningen i gang i Øster Højst med en fortællekoncert for hele famlien med selveste Sigurd Barrett, der vil gøre os alle klogere på Genforeningen.

Sigurd Barrett synger og fortæller på sin altid humoristiske og indlevende måde om de år, hvor Sønderjylland var en del af Tyskland. Oplev nyskrevne sange og gamle sange med nye tekster og melodier.

Arrangementet er åbent for alle, og der er 200 billetter til DKK 50,00 pr. stk. sat til salg via ØHUIFs hjemmeside, http://www.xn--huif-fra.dk/ Det er gratis for børn under 3 år at deltage.

Husk at printe og medbringe din kvittering for køb af billet!

ARRANGEMENTET ER STØTTET AF TØNDER KOMMUNE!

Familiegudstjeneste og juletræsfest i Øster Højst

Traditionen tro – og så alligevel ikke!

Første søndag i advent er der – traditionen tro – familiegudstjeneste og juletræsfest i Øster Højst. Og traditionen tro foregår familiegudstjenesten i Højst Kirke. Og så er der en ændring i resten af programmet – juletræet er nemlig blevet tændt, og selve juletræsfesten foregår i Spejderhytten i år.

Vi vil danse om juletræet udenfor, og inde i varmen venter menighedsrådet med lune æbleskiver, varm gløgg & kakao. Det bliver så hyggeligt 🙂

HUSK varmt overtøj og fodtøj, sangstemmen og dine bedste juletræsdansemoves. Så kommer julestemningen helt af sig selv.

VEL MØDT – VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!