Generalforsamling Borgerforeningen for Højst Sogn

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
30/01/2020
19:00 - 20:30

Lokation
Øster Højst Kro

Kategorier
Ingen Kategorier


Borgerforeningens bestyrelse består 5 bestyrelsesmedlemmer, som, i samarbejde med de andre foreninger i byen, forsøger at gøre Højst Sogn og Øster Højst til et mere attraktivt sted at bo.

I øjeblikket består bestyrelsen af:

• Formand: Christian Schulz (på valg)
• Næstformand: Bente Jensen Ovesen (på valg)
• Kasserer: Niels Vase (på valg)
• Sekretær: Elisabeth Burgwald Hansen
• Menigt medlem: Ellen N. Erichsen
• Suppleanter: Bent Jensen og Karina L. Schæfer (begge på valg)
• Revisorer: Ketty Jacobsen (på valg) og Ellen Trip

Måske har du selv lyst til at stille op til valget som bestyrelsesmedlem? Mød op og kom med konstruktiv ris & ros og dine idéer til hvad borgerforeningens bestyrelse skal arbejde for i fremtiden. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest torsdag d. 23. januar 2020.

Årets gang i Højst Sogns Borgerforening
Året 2019 har været et godt – og knap så travlt – år. Vi har selvfølgelig stået for de sædvanlige ting som opsætning af flagallé, juletræ, julelys, tænding af juletræ, juletræsfest og vedligehold af arealer og byens hjemmeside.

I marts afholdte vi opfølgning på ”Højst aktiv i dag, hvad med i morgen?”. Hvor langt de forskellige grupper er, og hvad der skal ske fremadrettet kan I høre mere om på generalforsamlingen.

Hvad sker der i Højst Sogn i 2020, 100-året for Genforeningen? Mange spændende ting! Kom og hør mere på generalforsamlingen.

HVAD FÅR JEG EGENTLIG FOR PENGENE?

• Hjertestarter
• Landsbyens juletræ, julebelysning, juletræsfest med godteposer, kakao, gløgg og æbleskiver
• Påskeæg til børnene ved spejdernes hyggedag
• Vedligehold af Mindelund og grønne områder
• Flagallé, frugt til Højst aktiv uge, velkomstgave til nye tilflyttere
• Hjemmeside
• Udvikling af sognet og tæt kontakt til Tønder Kommune

Hvis du fortsat gerne have dette, så skal du købe medlemskab. Uden penge, ingen aktiviteter.

Prisen er DKK 150,00 for en husstand og DKK 75,00 for enlige. Betaling:

• via MobilePay til mobilnr. 59779
• via Borgerforeningens konto på reg.nr. 9824 kontonr. 8210047728
• kontant i postkasse ved Christian Schulz, Bredgade 10 eller Niels Vase, Lykkevej 8
• i forbindelse med generalforsamlingen

Når du tegner medlemskab af Borgerforeningen for Højst Sogn, er du med til at få alt dette til at ske – mere skal der ikke til. Er det ikke fantastisk? Husk! Kun de, der har købt medlemskab, har stemmeret til generalforsamlingen.